EBEN FISCHER
Hoodbird Down Tube.jpg

FIT Morgan Long HoodBird Graphics

Illustrations created for Morgan Longs signature Fit HoodBird frame and handle bar Decals. 

Hoodbird Down Tube.jpg
HB Head Tube.jpg
HB Seat Tube.jpg
HB Fit Logo.jpg
ML Bar 2.jpg
ML Bar 1.jpg